Financieel

Natuurlijk wil je weten hoe het precies zit, en terecht. Dus check hier je (reiskosten)vergoeding.

Wijze van belonen:
Voortvloeiend uit onze werkwijze ben je vrij bent om een klus op een camping wel of niet te accepteren en heb je vrijheid over de invulling van wijze van uitvoeren van het animatieprogramma. Hierdoor sta je formeel niet in dienstbetrekking bij De Animatie Compagnie, zie ook ons uitvoeringsreglement.
Onder de regelgeving van betaling aan derden ontvang je je vergoedingen, waarbij eens per jaar een IB47 jaaropgave wordt uitgereikt met daarop de aan jou uitbetaalde bedragen. Voortvloeiend uit wetgeving vanaf 1 januari 2018 zal de vergoeding tenminste gelijk zijn aan het voor jou geldende minimumloon.

Vergoedingen:
Per functie verschilt de vergoeding, kijk daarom bij de vacature wat je gaat verdienen. 
Elke maandag, na afloop van je werkweek maken wij deze vergoeding aan je over. Als stagiaire krijg je ook 'gewoon' betaald. Kijk voor meer informatie over stage lopen op de stagepagina in het menu.

Verzekering:
Uiteraard ben je ook verzekerd als je voor ons werkt. Wij zorgen dat alles goed geregeld is, voor het geval er iets gebeurt als je voor ons aan het werk bent. Mocht er iets met jou persoonlijk gebeuren is dat uiteraard ook verzekerd. Alleen je persoonlijke spullen kunnen wij niet verzekeren. Als je die wilt verzekeren, kun je hiervoor het beste een reisverzekering afsluiten indien je deze niet doorlopend hebt.

Reiskosten:
Als je gaat werken ontvang je eenmalig heen- en terugreis, uiteraard per uitvoeringsperiode. 
Zodra je die declareert maken we die zo snel mogelijk aan je over. Reiskosten boven de 30 euro voor de training worden ook uitbetaald.